maandag 4 juni 2012

Eervol essay

Een beetje trots ben ik wel op de eervolle vermelding in de essaywedstrijd 'Hoe kan de band tussen burger en overheid verbeteren?' De wedstrijd is een initiatief van de Nationale Ombudsman en NRC Next. 

De uitslag werd bekendgemaakt door Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer in zijn eerste Ombudslezing op 23 mei en een dag later gepubliceerd in NRC Next.

Ban het debat - ga in gesprek
In mijn essay roep ik overheid en burgers op om vaker met elkaar in dialoog te gaan. Laat het debat links liggen -dat kent immers maar één winnaar en vele verliezers- en ga samen op zoek naar gedeeld belang. Om niet langer tegen elkaar, maar met elkaar te werken aan de publieke zaak. 

Uit 100 inzendingen selecteerde de jury 1 winnaar en 3 eervolle vermeldingen. Namens de jury laat Martin Blaakman van de Nationale Ombudsman mij weten: "De jury waardeert in uw essay de oproep aan overheid en burgers om elkaar niet te bestoken vanuit standpunten, maar die standpunten te benutten voor een echte dialoog waarin de gesprekspartners openstaan voor een verkenning van achterliggende belangen. Dit houdt de belofte in van een bemiddelingsmodel dat effectief kan worden ingezet om de relatie tussen overheid en burgers te verbeteren."  

Dialoog
Het dialoogmodel kent vele vormen: Future Search, World Café, Open Space of elementen hieruit. De focus ligt altijd op 'gemeenschappelijkheid' of zoals de Amerikanen het zo mooi noemen, op 'common ground'. Op basis hiervan kunnen concrete acties worden bedacht, waaraan ieder zijn of haar steentje kan bijdragen. 

Vaker toepassen in de praktijk is mijn advies! Mijn ervaringen tot op heden zijn alleen maar positief.

Lees mijn essay 'Ban het debat - ga in gesprek'.
Lees meer over de essaywedstrijd en de beoordelingscriteria

donderdag 17 mei 2012

Goudmakers Start Event

Op 10 april was de kick-off van Goudmakers, community voor ondernemers met een missie. Ondernemende geesten die maatschappelijke vraagstukken op zakelijke wijze aanpakken. 

Goudmakers is een initiatief van De Alchemist – werkplek voor sociaal ondernemers in Utrecht; Hotel con Corazón – hotel met een hart in Granada, Nicaragua en Eye Five – realisator van zakelijke dromen. 

Zo'n 50 sociaal ondernemers (in spe) verzamelden zich in de Alchemist in Utrecht. Janka Oostveen van Eye Five liep ons letterlijk door de 5 fasen van 'The making of Hotel con Corazón'; boutique hotel en de -gerealiseerde- zakelijke droom van Marcel Zuidhof en Onno Oostveen. Na twee jaar fondsenwerven opende het hotel haar deuren in november 2008. De winst wordt geïnvesteerd in lokale educatieprojecten. Op dit moment broeden we op expansieplannen: 10 hotels in 10 jaar.

Na de pauze gingen de Goudmakers aan het werk. Goudmakers brengt mensen met mooie ideeën bij elkaar die geloven dat samenwerken essentieel is om verder te komen. Daarvoor durf je elkaar diep in de ogen te kijken en plannen en ook fouten met elkaar te delen. Tijdens de ‘Aan het werk’ sessies spar je met gelijkgezinden, haal én breng je kennis en ontmoet je potentiële business partners.   

De sessies: 'Hoe ontdek je jouw zakelijke droom?' en 'Hoe maak je een slimme business case' waren veruit favoriet. Ik onderzocht samen met Adrienne, Audrey en Erik hoe wij de Goudmakers Community verder vorm willen geven. Want dit is pas het begin. Stay tuned!


Fibes expansie?


Fibes reclame in Sevilla!

Met dank aan de oplettende fotograaf: Marcel Zuidhof.

maandag 7 mei 2012

Ban het debat - Ga in gesprek

Ik heb een simpel idee om de band tussen burger en overheid te verbeteren. Een eenvoudig, maar doeltreffend plan dat reeds op vele plekken in de wereld met succes is toegepast. Burgers en overheid zullen elkaar niet direct in de armen vallen, maar geleidelijk weer samen optrekken voor de publieke zaak.

De essentie van ‘mijn’ plan: schaf het debat af en ga weer met elkaar in gesprek. Ik hoor het je al denken: “Op z’n Cohen’s zeker, samen kopjes thee drinken! Waar heeft dat nu toe geleid?” Maar het kan ook anders, meer gestructureerd, verbindend en actiegericht. Toen ik een paar jaar terug dankzij Hans Keijzer van Stichting Perspectivity kennismaakte met de principes van dialoog, viel het kwartje bij mij ook niet direct. Want wat is nu precies het verschil is tussen debat en dialoog?    

Debat versus dialoog
Debat focust op verschillen. In een debat ben je voortdurend bezig elkaar te overtuigen van je eigen gelijk. Je herhaalt argumenten om je eigen standpunt te onderstrepen en om die van de ander onderuit te halen. Het debat kent één winnaar en vele verliezers; er kan er immers maar één gelijk hebben.

De dialoog focust op gemeenschappelijkheid, of zoals de Amerikanen het zo mooi noemen, op ‘common ground’. In een gestructureerde dialoog verken je persoonlijke achtergronden en drijfveren, wissel je kennis uit en ga je op zoek naar gedeeld belang. Om op basis daarvan concrete acties te bedenken waar ieder zijn steentje aan kan bijdragen.
Volgens mij moeten we stoppen met elkaar voortdurend te willen overtuigen van ons eigen gelijk. Op tv, in het parlement en in kleine achterzaaltjes in de provincie. Het kost veel energie en zet tegenstellingen op scherp. We zouden veel vaker het gesprek aan moeten gaan. Met alle betrokkenen op zoek naar wat ons bindt en naar oplossingen in plaats van naar problemen.

De tegenstelling vergroot
Ik schoof onlangs aan bij een debat over veiligheid, georganiseerd door mijn stadsdeel in Amsterdam. Ik voel me behoorlijk veilig, maar woon dan ook aan de ‘goede’ kant van de kade. Ik kwam vooral uit nieuwsgierigheid, om te ervaren wat zo’n debat nu oplevert.

Al tijdens de introductie protesteerde een meneer in de zaal dat dit gepraat allemaal niet opschoot; hij wilde actie. Hij werd –terecht- terechtgewezen door de debatleider, je wil immers wel weten met wie en waarover je debatteert. In het panel ondermeer de stadsdeelvoorzitter, een slachtoffer van geweld en een aantal welzijnswerkers. De zaal zat vol met getergde en geplaagde burgers die vinden dat de overheid onvoldoende doet om hun problemen op te lossen.

Het debat sprong alle kanten op, zoals meestal in een debat. Het publiek werd uitgenodigd om eigen ervaringen in te brengen, waar een paar man gretig gebruik van maakte. Met merendeel van het publiek –een man of 70– luisterde gelaten toe. De stadsdeelvoorzitter bleek de meeste problemen wel te kennen en had de oplossing ook niet paraat. Na twee uur heen en weer gepraat beloofde zij dat het stadsdeel zich wederom extra zou inspannen om de problemen te lijf te gaan. Enkele gefrustreerde bewoners hadden de bijeenkomst al voortijdig verlaten.

Wat levert zo’n debat dan op? In mijn beleving werd de tegenstelling tussen burger en overheid die avond alleen maar verder vergroot. “Ik (burger) heb een probleem en daar moeten jullie (overheid) iets aan doen.” Als geïnteresseerde toehoorder durfde ik mijn mond niet open te doen. Ik had immers geen probleem en ook geen kant-en-klare oplossing. En toch woon en werk ik in ditzelfde stadsdeel. Ik heb ook belang bij een veilige buurt en zou hier misschien zelfs aan bij kunnen dragen. Sterker nog, de buurt is van ons allemaal, maar zolang we naar de overheid blijven kijken om de problemen op te lossen, gaat er maar weinig veranderen.

Allemaal experts
Wat als we die avond met zijn allen in gesprek zouden zijn gegaan? Met mensen uit alle belangengroepen –politiek en ambtenaren, belaagde en betrokken burgers, politie en straatcoaches, hangjongeren en welzijnswerker, ondernemers en corporatiebestuurders. Geen van ons heeft immers zicht op de hele problematiek, laat staan het ei van Columbus voorhanden. Maar allemaal zijn we ‘expert’, (ervarings)deskundig op ons eigen terrein, en hebben we een deel van de wijsheid in pacht.

Als we in kleine groepjes, aan de hand van concrete vragen met elkaar in gesprek waren gegaan, hadden we het probleem in de volle breedte kunnen verkennen. Dan was iedereen aan bod gekomen, in plaats van alleen een paar probleemgevallen. Samen hadden we kunnen zoeken naar structuur, de grote lijnen; om beter te snappen wat oorzaken en gevolgen zijn en om onderling begrip te vergroten. En we hadden concrete plannen kunnen bedenken, grote en kleine acties, waar niet alleen de overheid, maar iedereen –ook burgers, wijkcoaches en corporaties– de volgende dag al mee aan de slag had kunnen gaan.

Misschien kunnen we het gewoon eens proberen; op tv, in het parlement en in de zaaltjes in het land. Oprecht met elkaar in gesprek gaan, niet op zoek naar verschillen, maar naar wat ons bindt. Om niet meer tegen elkaar, maar met elkaar te werken aan de publieke zaak. Die is immers van ons allemaal. 

Petra de Boer
Betrokken burger en zelfstandig ondernemer in Amsterdam West

maandag 12 december 2011

Nightingales Future Search

Inspirerend en verbindend; dat is het gevoel dat overheerst aan het eind van de tweedaagse Future Search. 
52 Limburgse leiders -van student tot burgemeester en van directeur tot kunstenaar- gingen in Kasteel Vaalsbroek met elkaar open de dialoog aan. De enorme diversiteit bleek een bron van inspiratie voor het formuleren van gedeelde toekomstbeelden en het verbinden van concrete acties.

Het hele systeem in 1 kamer
Een Future Search is een werkconferentie met een grote groep directe stakeholders, waarbij het ‘hele systeem’ bijeen komt rondom een gezamenlijk belang. Een gezamenlijk belang dat urgent is en waarop geen van de betrokkenen alleen het antwoord heeft. Een Future Search stelt hen in staat om:
  • Gedeelde toekomstvisie te ontwikkelen
  • Breed draagvlak en betrokkenheid te creëren
  • Verantwoorde implementatieplannen te maken
  • Duurzame verandering te realiseren
‘Riding the roller coaster’
En hoe werkt dat dan, zo'n grote groepsdialoog met zeer diverse stakeholders en uiteenlopende belangen? De crux zit 'm in het strak geregisseerde, maar toch dynamische proces, gebaseerd op vier basisprincipes.

  1. Betrek het hele systeem: Voorwaarde is de deelname van vertegenwoordigers uit alle belangengroepen. Dus niet alleen bestuurders of beleidsmakers, maar ook zij die problemen aan den lijve ondervinden zijn nodig om het vraagstuk te doorgronden. Hierdoor creëer je een totaalbeeld en vergroot je onderling begrip.
  2. Onderzoek het geheel: Ruime kijk op trends en ontwikkelingen en formuleerbare acties.
  3. Common ground & toekomstgericht: Focus op wat deelnemers verbindt. Vooruitkijken in plaats van fixatie op fouten uit het verleden. De breed gedragen kijk op de toekomst vormt een solide basis voor succesvolle acties.
  4. Zelfmanagement: Verantwoordelijkheid voor visie, actie en coördinatie in eigen hand. Zelfbeheer binnen een lerende structuur leidt tot: Energie, gezond verstand en goede wil, erkenning van het lerende vermogen in een systeem verankerd in ervaring, vlottere implementatie van plannen.
In het verslag van de Nightingales Future Search kun je lezen hoe de 52 Limburgse leiders met elkaar zeven missies voor de toekomst van Zuid-Limburg formuleerden en aan welke acties zij zich hebben gecommitteerd.

Bekijk hier het fotoverslag.
Meer over de Nightingales Future Search

vrijdag 1 april 2011

Fibes is verhuisd


Fibes is vandaag officieel verhuisd naar de Buurtfabriek; verzamelwerkplek voor zelfstandige ondernemers in Amsterdam-West. Buurtfabriek Ruimzicht is de officiële naam voor het hele complex getekend door architectenbureau Marlies Rohmer op een voormalig fabrieksterrein aan de Kostverlorenvaart. Wij zitten linksonder in de plint en op de 1ste etage met prachtig uitzicht over het water.


De Buurtfabriek is een initiatief van Onno Oostveen en Jorma Turkenburg van The Brighthouse. Met elkaar geloven we in het bundelen van krachten, voor inspiratie en co-creatie.

Fotografie: Luuk Kramer

woensdag 23 maart 2011

Verbeterlijstjes


Ik ben dol op lijstjes. Vooral als ze je helpen om dingen beter te maken. In de allernieuwste QPQ, die gisteren in mijn brievenbus lag, handige tips geïnspireerd door Ahrend om een organisatie van binnenuit te verduurzamen. Ik neem 'm hier onverkort over.

- Zorg dat de top van je bedrijf "mee" is
- Kies duidelijk - ook in je marketing - voor je core business en verlies je niet in randverschijnselen
- Organiseer een lezing of symposium om je (nieuwe) doelen onder de aandacht van (potentiële) klanten en partners te brengen
- Neem een mvo-coördinator
- Zorg dat je personeel weet waar ze werken, laat ze trots zijn op 'hun' bedrijf
- Creëer een samenhangend beleid (bijvoorbeeld op basis van de drie P's)
- Stel jezelf doelen en breng die ook naar buiten
- Onderzoek het ketenproces van jouw product grondig en breng het in kaart
- Selecteer je leveranciers op hun werkwijze
- Informeer je klanten als ze een product kopen over de filosofie van het bedrijf"

In de QPQ kun je lezen wat dat betekent voor een bedrijf waarvan de directie - volgens eigen zeggen - twintig jaar geleden echt niet zat te wachten op groene dingen.

In mijn volgende blog meer over waarom ik zo blij wordt van dit lijstje.

zaterdag 12 maart 2011

MKB Helden: Groene Chemie


Groen chemie, het lijkt een contradictio in terminis, maar het is wel degelijk in opmars. Volgens het Rathenau Instituut is het een kleine, maar veelbelovende bedrijfstak die opereert in de wereld van de grote gevestigde belangen.

"Van alle chemische producten is nu nog meer dan 90% gebaseerd op aardolie. Maar met de hoge olieprijzen, instabiele landen die steeds afhankelijker worden van olie en het klimaatprobleem zoeken bedrijven naar alternatieven die milieuvriendelijker zijn en een stabiele aanvoer van grondstoffen garanderen," aldus Marcel aan de Brugh in NRC Next van 11 maart.

NPSP Composieten in Haarlem is een voorloper op dit terrein. Ze maken designmeubilair, treinonderdelen, gevelbekleding, sanitair en nog veel meer producten van vezelmaterialen versterkt met harsen. Composieten dus. NPSP zoekt naar alternatieven voor het traditionele gebruik van glasvezel en op aardolie gebaseerde kunststoffen. Dan kom je als vanzelf uit bij grondstoffen op natuurlijk basis zoals vlas, hennep, kokos en biohars.

Volgens het eerder deze week verschenen rapport van het Rathenau Instituut over de 'biobased economy' biedt de groene economie grote kansen voor Nederland. "Maar als Nederland een voortrekkersrol wil spelen, dan moet het huidige, versnipperde beleid op de schop. Dit vraagt om een stabiel investeringsklimaat, scherpe duurzaamheidscriteria en één verantwoordelijke minister," aldus de auteurs.

De overheid moet innovatie afdwingen. De koplopers kunnen daarbij wel een steuntje in de rug gebruiken. Zij moeten immers ook nog opboksen tegen grote gevestigde belangen in onder meer de olieindustrie. Des te bewonderenswaardig dat MKB-helden als NPSP zich hierdoor niet laten weerhouden en via de commerciële weg op zoek gaan naar duurzame oplossingen en opdrachtgevers die bereid zijn hier ook in te investeren.

woensdag 11 augustus 2010

Quid pro quo

We staan in de QPQ! We, dat is Hotel con Corazón. En QPQ, dat is de nieuwe glossy over sociaal ondernemen.

QPQ staat voor 'Quid Pro Quo', dat betekent 'voor wat hoort wat'. Dat principe hanteren we ook bij Hotel con Corazón. Voor de hotelgasten en het personeel, en voor de kinderen en hun ouders in de educatieprojecten.

QPQ schrijft over concrete voorbeelden van sociaal ondernemerschap en over dilemma's die je daar bij tegenkomt. Goeie verhalen en degelijk onderzoek.
Een glossy met inhoud!

Een stoere onderneming om z'n glossy te lanceren, zo concludeerden Linde ten Broek van Vers Idee en ik zojuist na een zonnige lunch in de Westerstraat. Maar dat is de oprichtster, Petra Kroon, wel toe te vertrouwen. Laat je ook inspireren!

Fotografie: Vivian Keulards

vrijdag 6 augustus 2010

Greenwashing

Ik doe aan greenwashing! Nee, ik probeer me niet 'groener' voor te doen dan ik daadwerkelijk ben! Hoewel ik ook wel eens in de fout zal gaan. Maar ik was groen. Sinds een paar weken gebruik ik de Ecowasbal, die groene kunststof bol met keramische balletjes. En ik ben heel tevreden.

Ik gebruik echt veel minder waspoeder, waardoor er dus ook minder zeep in het riool belandt. Maar minstens zo fijn is dat ik bespaar op de aankoop en het naar de 4de etage zeulen van die enorme pakken waspoeder. En volgens mij wordt 't net zo schoon als anders.
Dus ik blijf me er maar over verbazen dat niet iedereen zo'n ding wil.

De eigenaar van Eerlijk Waar! - leuke fair trade fashion boutique op de Torensteeg in Amsterdam - suggereerde vanmiddag dat de overheid gewoon aan iedere burger zo'n ding cadeau zou moeten doen. Zou een enorme besparing opleveren! Ik vind het een 'supergroen' idee.
Tot die tijd geef ik 'm gewoon zelf cadeau.