zaterdag 12 maart 2011

MKB Helden: Groene Chemie


Groen chemie, het lijkt een contradictio in terminis, maar het is wel degelijk in opmars. Volgens het Rathenau Instituut is het een kleine, maar veelbelovende bedrijfstak die opereert in de wereld van de grote gevestigde belangen.

"Van alle chemische producten is nu nog meer dan 90% gebaseerd op aardolie. Maar met de hoge olieprijzen, instabiele landen die steeds afhankelijker worden van olie en het klimaatprobleem zoeken bedrijven naar alternatieven die milieuvriendelijker zijn en een stabiele aanvoer van grondstoffen garanderen," aldus Marcel aan de Brugh in NRC Next van 11 maart.

NPSP Composieten in Haarlem is een voorloper op dit terrein. Ze maken designmeubilair, treinonderdelen, gevelbekleding, sanitair en nog veel meer producten van vezelmaterialen versterkt met harsen. Composieten dus. NPSP zoekt naar alternatieven voor het traditionele gebruik van glasvezel en op aardolie gebaseerde kunststoffen. Dan kom je als vanzelf uit bij grondstoffen op natuurlijk basis zoals vlas, hennep, kokos en biohars.

Volgens het eerder deze week verschenen rapport van het Rathenau Instituut over de 'biobased economy' biedt de groene economie grote kansen voor Nederland. "Maar als Nederland een voortrekkersrol wil spelen, dan moet het huidige, versnipperde beleid op de schop. Dit vraagt om een stabiel investeringsklimaat, scherpe duurzaamheidscriteria en één verantwoordelijke minister," aldus de auteurs.

De overheid moet innovatie afdwingen. De koplopers kunnen daarbij wel een steuntje in de rug gebruiken. Zij moeten immers ook nog opboksen tegen grote gevestigde belangen in onder meer de olieindustrie. Des te bewonderenswaardig dat MKB-helden als NPSP zich hierdoor niet laten weerhouden en via de commerciële weg op zoek gaan naar duurzame oplossingen en opdrachtgevers die bereid zijn hier ook in te investeren.

Geen opmerkingen: