donderdag 28 mei 2009

Tijd voor een 'sociale eeuw'

Josephine Green, Directeur Trends & Strategie bij Philips, voorspelt een 'sociale eeuw'. "De tijd van het vrije marktkapitalisme, individualisme en consumentisme is voorbij," aldus Green in NRC Next van vandaag.

Haar boodschap is hoopgevend. "De nieuwe wereld draait veel meer om sociale behoeften dan om consumentisme. Er zijn sociale oplossingen nodig voor sociale problemen, in plaats van individuele oplossingen voor behoeften van consumenten." Technologische ontwikkeling staat hierin centraal. De passieve consument van massagoederen gaat in de 21ste eeuw volgens Green plaatsmaken voor een initatiefrijke producent, die is opgegroeid met technologie. Met deze nieuwe technologie bouwt hij zijn eigen sociale netwerken en creert eigen producten; muziek, fotografie, film. Dit heeft gevolgen voor productontwikkeling en voor de verhoudingen op de werkvloer. We gaan van hierarchische piramidestructuren naar de platte samenwerkingsverbanden; het pannekoekmodel.

Meer lezen over de visie van Green? Surf naar: www.sociaalondernemen.nu