woensdag 23 maart 2011

Verbeterlijstjes


Ik ben dol op lijstjes. Vooral als ze je helpen om dingen beter te maken. In de allernieuwste QPQ, die gisteren in mijn brievenbus lag, handige tips geïnspireerd door Ahrend om een organisatie van binnenuit te verduurzamen. Ik neem 'm hier onverkort over.

- Zorg dat de top van je bedrijf "mee" is
- Kies duidelijk - ook in je marketing - voor je core business en verlies je niet in randverschijnselen
- Organiseer een lezing of symposium om je (nieuwe) doelen onder de aandacht van (potentiële) klanten en partners te brengen
- Neem een mvo-coördinator
- Zorg dat je personeel weet waar ze werken, laat ze trots zijn op 'hun' bedrijf
- Creëer een samenhangend beleid (bijvoorbeeld op basis van de drie P's)
- Stel jezelf doelen en breng die ook naar buiten
- Onderzoek het ketenproces van jouw product grondig en breng het in kaart
- Selecteer je leveranciers op hun werkwijze
- Informeer je klanten als ze een product kopen over de filosofie van het bedrijf"

In de QPQ kun je lezen wat dat betekent voor een bedrijf waarvan de directie - volgens eigen zeggen - twintig jaar geleden echt niet zat te wachten op groene dingen.

In mijn volgende blog meer over waarom ik zo blij wordt van dit lijstje.

zaterdag 12 maart 2011

MKB Helden: Groene Chemie


Groen chemie, het lijkt een contradictio in terminis, maar het is wel degelijk in opmars. Volgens het Rathenau Instituut is het een kleine, maar veelbelovende bedrijfstak die opereert in de wereld van de grote gevestigde belangen.

"Van alle chemische producten is nu nog meer dan 90% gebaseerd op aardolie. Maar met de hoge olieprijzen, instabiele landen die steeds afhankelijker worden van olie en het klimaatprobleem zoeken bedrijven naar alternatieven die milieuvriendelijker zijn en een stabiele aanvoer van grondstoffen garanderen," aldus Marcel aan de Brugh in NRC Next van 11 maart.

NPSP Composieten in Haarlem is een voorloper op dit terrein. Ze maken designmeubilair, treinonderdelen, gevelbekleding, sanitair en nog veel meer producten van vezelmaterialen versterkt met harsen. Composieten dus. NPSP zoekt naar alternatieven voor het traditionele gebruik van glasvezel en op aardolie gebaseerde kunststoffen. Dan kom je als vanzelf uit bij grondstoffen op natuurlijk basis zoals vlas, hennep, kokos en biohars.

Volgens het eerder deze week verschenen rapport van het Rathenau Instituut over de 'biobased economy' biedt de groene economie grote kansen voor Nederland. "Maar als Nederland een voortrekkersrol wil spelen, dan moet het huidige, versnipperde beleid op de schop. Dit vraagt om een stabiel investeringsklimaat, scherpe duurzaamheidscriteria en één verantwoordelijke minister," aldus de auteurs.

De overheid moet innovatie afdwingen. De koplopers kunnen daarbij wel een steuntje in de rug gebruiken. Zij moeten immers ook nog opboksen tegen grote gevestigde belangen in onder meer de olieindustrie. Des te bewonderenswaardig dat MKB-helden als NPSP zich hierdoor niet laten weerhouden en via de commerciële weg op zoek gaan naar duurzame oplossingen en opdrachtgevers die bereid zijn hier ook in te investeren.