maandag 4 juni 2012

Eervol essay

Een beetje trots ben ik wel op de eervolle vermelding in de essaywedstrijd 'Hoe kan de band tussen burger en overheid verbeteren?' De wedstrijd is een initiatief van de Nationale Ombudsman en NRC Next. 

De uitslag werd bekendgemaakt door Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer in zijn eerste Ombudslezing op 23 mei en een dag later gepubliceerd in NRC Next.

Ban het debat - ga in gesprek
In mijn essay roep ik overheid en burgers op om vaker met elkaar in dialoog te gaan. Laat het debat links liggen -dat kent immers maar één winnaar en vele verliezers- en ga samen op zoek naar gedeeld belang. Om niet langer tegen elkaar, maar met elkaar te werken aan de publieke zaak. 

Uit 100 inzendingen selecteerde de jury 1 winnaar en 3 eervolle vermeldingen. Namens de jury laat Martin Blaakman van de Nationale Ombudsman mij weten: "De jury waardeert in uw essay de oproep aan overheid en burgers om elkaar niet te bestoken vanuit standpunten, maar die standpunten te benutten voor een echte dialoog waarin de gesprekspartners openstaan voor een verkenning van achterliggende belangen. Dit houdt de belofte in van een bemiddelingsmodel dat effectief kan worden ingezet om de relatie tussen overheid en burgers te verbeteren."  

Dialoog
Het dialoogmodel kent vele vormen: Future Search, World Café, Open Space of elementen hieruit. De focus ligt altijd op 'gemeenschappelijkheid' of zoals de Amerikanen het zo mooi noemen, op 'common ground'. Op basis hiervan kunnen concrete acties worden bedacht, waaraan ieder zijn of haar steentje kan bijdragen. 

Vaker toepassen in de praktijk is mijn advies! Mijn ervaringen tot op heden zijn alleen maar positief.

Lees mijn essay 'Ban het debat - ga in gesprek'.
Lees meer over de essaywedstrijd en de beoordelingscriteria

Geen opmerkingen: