maandag 12 december 2011

Nightingales Future Search

Inspirerend en verbindend; dat is het gevoel dat overheerst aan het eind van de tweedaagse Future Search. 
52 Limburgse leiders -van student tot burgemeester en van directeur tot kunstenaar- gingen in Kasteel Vaalsbroek met elkaar open de dialoog aan. De enorme diversiteit bleek een bron van inspiratie voor het formuleren van gedeelde toekomstbeelden en het verbinden van concrete acties.

Het hele systeem in 1 kamer
Een Future Search is een werkconferentie met een grote groep directe stakeholders, waarbij het ‘hele systeem’ bijeen komt rondom een gezamenlijk belang. Een gezamenlijk belang dat urgent is en waarop geen van de betrokkenen alleen het antwoord heeft. Een Future Search stelt hen in staat om:
  • Gedeelde toekomstvisie te ontwikkelen
  • Breed draagvlak en betrokkenheid te creëren
  • Verantwoorde implementatieplannen te maken
  • Duurzame verandering te realiseren
‘Riding the roller coaster’
En hoe werkt dat dan, zo'n grote groepsdialoog met zeer diverse stakeholders en uiteenlopende belangen? De crux zit 'm in het strak geregisseerde, maar toch dynamische proces, gebaseerd op vier basisprincipes.

  1. Betrek het hele systeem: Voorwaarde is de deelname van vertegenwoordigers uit alle belangengroepen. Dus niet alleen bestuurders of beleidsmakers, maar ook zij die problemen aan den lijve ondervinden zijn nodig om het vraagstuk te doorgronden. Hierdoor creëer je een totaalbeeld en vergroot je onderling begrip.
  2. Onderzoek het geheel: Ruime kijk op trends en ontwikkelingen en formuleerbare acties.
  3. Common ground & toekomstgericht: Focus op wat deelnemers verbindt. Vooruitkijken in plaats van fixatie op fouten uit het verleden. De breed gedragen kijk op de toekomst vormt een solide basis voor succesvolle acties.
  4. Zelfmanagement: Verantwoordelijkheid voor visie, actie en coördinatie in eigen hand. Zelfbeheer binnen een lerende structuur leidt tot: Energie, gezond verstand en goede wil, erkenning van het lerende vermogen in een systeem verankerd in ervaring, vlottere implementatie van plannen.
In het verslag van de Nightingales Future Search kun je lezen hoe de 52 Limburgse leiders met elkaar zeven missies voor de toekomst van Zuid-Limburg formuleerden en aan welke acties zij zich hebben gecommitteerd.

Bekijk hier het fotoverslag.
Meer over de Nightingales Future Search