maandag 8 december 2008

Does your mother know?

Duurzaam ondernemen lijkt anno 2008 nog steeds vooral over milieu te gaan. Toch is er ook voor het bedrijfsleven een belangrijke rol weggelegd als het gaat om de sociale kant van MVO. Alleen lijkt het veel lastiger om af te bakenen waar de sociale verantwoordelijkheid van bedrijven begint en eindigt.

Prof. John Ruggie, is in 2005 aangesteld als de speciale VN-vertegenwoordiger voor Mensenrechten en Transnationale en andere Ondernemingen. In april van dit jaar verscheen zijn rapport 'Protect, Respect and Remedy: a Framework for Business and Human Rights'. Op uitnodiging van het ministerie van Buitenlandse Zaken kwam hij zijn rapport op 1 december in Wassenaar toelichten.

Ruggie onderscheidt drie duidelijke basisprincipes:
1) De verplichtingen van de staat om mensenrechten te beschermen;
2) De verantwoordelijkheid van bedrijven om mensenrechten te respecteren; en
3) Het recht op verhaal voor slachtoffers van mensenrechtenschendingen waar bedrijven direct of indirect bij betrokken zijn.
Op het eerste gezicht drie simpele principes. De kracht zit 'm in het feit dat ze zo helder geformuleerd zijn, dat ze complementair zijn en voor alle betrokkenen gelden: overheid, bedrijfsleven en burgers. Een goede basis voor de verdere ontwikkeling van beleid en acties.

Verfrissend en inspirerend, deze VN-vertegenwoordiger. Zijn belangrijkste les van de dag: "Does your mother know?". Daar moest ik weer aan denken toen ik gisteravond in Zembla de hypotheekbemiddelaars zich in allerlei bochten zag wringen om uit te leggen waarom ze hypotheken met variabele rente aan mensen in de BKR hadden verkocht.

Lees het volledige Ruggie-rapport.